Compagnieshuis en het Raadhuis

Herschikken gemeentelijke huisvesting Hoogeveen van 3 naar 2 bedrijfsgebouwen. Dit hield in dat beide locaties het “Compagnieshuis” en het “Raadhuis” ingrijpend verbouwd moesten worden. De gehele logistieke indeling, en de bestaande wand indeling werden totaal vernieuwd.

Het Compagnieshuis
In het Compagnieshuis werd het grootste gedeelte van de ambtenaren gehuisvest. De kantoren werden kleiner van oppervlakte zodat meer ruimte ontstond voor de middenzone. Op deze middenzone kwamen de algemene zaken zoals archief berging, pantry ́s, overlegplekken en flexplekken. Bij de entrees van de kantoren op de verdiepingen zijn diverse vergaderruimtes gecreëerd zodat externen in principe niet op de werkvloer hoeven te komen. Tevens werd in het Compagniehuis een gemeentewinkel gerealiseerd met alle publieksbalies. Bij de balies van burgerzaken in de entreehal, is veel aandacht geschonken aan een goede akoestiek en flexibiliteit van de diverse functies.

Het Raadhuis
In het monumentale raadhuis zijn de burgemeester en wethouders gehuisvest. Tevens zijn daar de al in een eerder stadium heringerichte raadszaal, commissiekamers en trouwzaal ondergebracht. In dit pand zijn alle kantoren vernieuwd, hebben het restaurant en de burgerzaal een facelift gekregen en is een nieuw vergadercentrum op de begane grond gecreëerd.

Compagnieshuis en het Raadhuis

Herschikken gemeentelijke huisvesting Hoogeveen van 3 naar 2 bedrijfsgebouwen. Dit hield in dat beide locaties het “Compagnieshuis” en het “Raadhuis” ingrijpend verbouwd moesten worden. De gehele logistieke indeling, en de bestaande wand indeling werden totaal vernieuwd.

Het Compagnieshuis
In het Compagnieshuis werd het grootste gedeelte van de ambtenaren gehuisvest. De kantoren werden kleiner van oppervlakte zodat meer ruimte ontstond voor de middenzone. Op deze middenzone kwamen de algemene zaken zoals archief berging, pantry ́s, overlegplekken en flexplekken. Bij de entrees van de kantoren op de verdiepingen zijn diverse vergaderruimtes gecreëerd zodat externen in principe niet op de werkvloer hoeven te komen. Tevens werd in het Compagniehuis een gemeentewinkel gerealiseerd met alle publieksbalies. Bij de balies van burgerzaken in de entreehal, is veel aandacht geschonken aan een goede akoestiek en flexibiliteit van de diverse functies.

Het Raadhuis
In het monumentale raadhuis zijn de burgemeester en wethouders gehuisvest. Tevens zijn daar de al in een eerder stadium heringerichte raadszaal, commissiekamers en trouwzaal ondergebracht. In dit pand zijn alle kantoren vernieuwd, hebben het restaurant en de burgerzaal een facelift gekregen en is een nieuw vergadercentrum op de begane grond gecreëerd.

× Hoe kan ik je helpen?