Sherpa

Vanuit de strategische kaart van sherpa waren er uitgangspunten waarom Sherpa hun hoofdkantoor wilde verhuizen van Baarn naar Hilversum. Mij werd gevraagd een nieuw kantoor in te richten voor 120 medewerkers volgend de vastgestelde kaders van het concept “Sherpa Werken”. Het moest een kantooromgeving worden waarin medewerkers van diverse afdelingen elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen. Er moest efficiënt en flexibel omgegaan worden met de beschikbare ruimte. Het is een open kantooromgeving geworden met kantoor zones voor de diverse afdelingen en algemene flexwerk zones. In de diverse kantoren zijn alleen flexibele werkplekken geplaatst en elders zijn diverse ruimtes en mogelijkheden gecreëerd voor ontmoetingen, overleg en vergaderingen.

Sherpa

Vanuit de strategische kaart van sherpa waren er uitgangspunten waarom Sherpa hun hoofdkantoor wilde verhuizen van Baarn naar Hilversum. Mij werd gevraagd een nieuw kantoor in te richten voor 120 medewerkers volgend de vastgestelde kaders van het concept “Sherpa Werken”. Het moest een kantooromgeving worden waarin medewerkers van diverse afdelingen elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen. Er moest efficiënt en flexibel omgegaan worden met de beschikbare ruimte. Het is een open kantooromgeving geworden met kantoor zones voor de diverse afdelingen en algemene flexwerk zones. In de diverse kantoren zijn alleen flexibele werkplekken geplaatst en elders zijn diverse ruimtes en mogelijkheden gecreëerd voor ontmoetingen, overleg en vergaderingen.

× Hoe kan ik je helpen?