Werkwijze

In een kennismakingsgesprek bespreken we uw huisvestingswensen, werkzaamheden en de mogelijke samenwerking. Wij leggen de afspraken vervolgens vast in een duidelijk plan van aanpak en een offerte.
Als u akkoord gaat met de offerte, maakt ons bureau een Voorlopig Ontwerp waarin we diverse mogelijkheden voor de inrichting laten zien, ondersteund door 3D afbeeldingen.

U maakt een keuze uit de verschillende mogelijkheden en wij maken daarna een Definitief Ontwerp waarin ook verlichting en maatwerk wordt opgenomen. Dan kan er een globale begroting gemaakt worden.

Na uw goedkeuring komen we in de fase waarin ons bureau de werktekeningen en werkomschrijvingen maakt. Indien u dat wenst, regelt ons bureau ook de uitvoering van het project. Wij vragen dan offertes op voor de verbouwing en de inrichting van de ruimte.
De laatste fase is de realisatie van het project. Ons bureau coördineert de werkzaamheden en zorgt ervoor dat de betrokkenen (bijvoorbeeld architect, bouwkundige en aannemer) goed samenwerken.

× Hoe kan ik je helpen?